Kontakt

Skontaktuj się ze mną

W związku z wysłaniem wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego serwisu www.rcsg.services informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksandra Konieczna R&C SERVICES GROUP NIP 945-199-66-38 Rynek Główny 28 31-010 Kraków 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach kontaktowych i archiwizacyjnych. 3. Dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów zewnętrznych świadczących Administratorowi usługi informatyczne (serwis sprzętu i oprogramowania, hosting danych). 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z uprawnień przysługujących w stosunku do Administratora może zostać wykonane poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia bezpośrednio na adres e-mail rc.services.group@gmail.com  Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aleksandra Konieczna

R&C SERVICES GROUP

Rynek Główny 28 31-010 Kraków

NIP 945-199-66-38

Tel: +48 507 169 306

email: rc.servises.group@gmail.com